Mecmûa-i Fevâid

DUA ÇAYDANLIĞI

on July 27, 2013

resim1

MİNİK SULTANLAR ASLIHAN’IN FAALİYET BAHÇESİNDE

Merhabalar Minik Sultanlarım Allah’ın Selamı ve Rahmeti Üzerinize, Üzerimize Olsun.

Yeni bir sayıda daha sizlerleyim. Sizlerle beni kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Bu ay yemek duasını konu edindim. Çünkü Dua, insanın yüce bir mercie yönelmesi, derdini, halini O’na arzedip O’ndan meded ummasıdır. Duada Rabbimizle baş başa kalır, istediklerimizi O’na açarız. Dua; çağrıdır, yöneliş, yakarıştır Allah’a.  O’ndan isteme, O’nu zikretmedir.  Düşünme, rica, niyaz, övmedir. Allah’a güvenme,  Allah ile konuşma, iç dökme, yaptıklarından pişmanlık duymadır dua. Manevi bir sığınaktır dua. Kulun Allah’a sığınmasıdır.   Dua, küçük yaşlardan itibaren görülen fıtrî bir davranıştır. Fıtratımızda vardır Hem bizim, hem çocukların temel ruhî ihtiyaçlarındandır. Çocukların müspet his ve davranışların gelişmesinde, onların şahsiyetinin olgunlaşmasında duanın rolü büyüktür. Dua, çocuğun şuuraltını besler. Çaresiz kaldığında sığınacak bir kapıdır. Yemeklerden önce ve sonra, bir karar aşamasında, sıkıntı veya ferahlık anlarında, istirahat öncesi, yeni bir güne başlarken yapılan duaya ayrılacak kısa bir zaman çocuklarımızda duanın ehemmiyeti hususunda güzel düşünceler oluşmasına vesile olur. Dua, çocuğun iç dünyasını aydınlatır, geleceğe Allah’a güven ve itimat duymasını sağlar. Allah’a yönelmiş, şükür hisleri ile dopdolu, zor zamanlarında O’nun yardımının kendisine ulaşacağı ümidini taşıyan bir çocuk kopmaz bir ipe, Allah’ın ipine tutunmuş demektir. Anne ve babalar olarak bizler çocuklarımıza dinimizin güzelliklerini öğretmeliyiz. Çocuklarımıza yemek yeme adabını öğretmeliyiz. Yemeğe başlarken ve yemekten sonra ellerini yıkaması gerektiğini ve bunun peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetlerinden olduğunu anlatmalıyız.   Yemeğe başlarken Besmele ile başlamasını, yemek öncesi çekilen besmeleyle sofraların bereketleneceğini ona uygun bir dille anlatmalıyız. Ya besmeleyi unutursa? O zaman da “Bismillahi evvelehü ve âhirehü’ demeyi öğretmeliyiz sultanımıza. Yemek bitince de Elhamdülillah diyerek şükretmesini öğretmeliyiz. Verilen nimetlere karşı şükür ve saygı hissiyatları geliştirilmediği takdirde çocukta nankörlük, duyarsızlık oluşuyor. Allah’a şükretmeyi öğretmenin en güzel yollarından biri çocuklarımıza dualar öğretmektir. Yemek öncesi Besmeleyle başlayıp, yemek sonrası elhamdülillahla ve takiben dualarla Allah’a teşekkür etmemiz gerektiği aşılamalıyız çocuklarımıza. Bir de yemek öncesi Tevbe Sûresi’nin son iki âyetini okumak da önemlidir. Mümkünse her yemek öncesi “Lekad caeküm” diye başlayan son iki ayeti okuyalım. Okuya okuya çocuk ezberleyecektir.  Tevbe Sûresi son âyetleri:   “Lekad câekum resûlum min enfusiküm azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleyküm bil mu’minîne raûfur- rahîm. Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve hûve Rabbü’l- arşi’l- azîm. (Tevbe, 9 / 128-129)” Yemek sonrası da yemek duası okunmalı. Çocukça, tekerleme gibi… Çocuk bunu ileriki hayatında da unutmayacaktır. Bu sayımızda bu duaları yazacağımız ve elimize alıp okuyacağımız bir çaydanlık yapacağız. Kartondan bir çaydanlık yaparak duaları içine yazıp, yemek masamızın en güzel köşesine koyacağız içi çiçek dolu bir vazo gibi… Yemek Duası Çaydanlığının yapımını anlatmadan önce çocuklara için derleyip hazırladığım birkaç yemek duasını burada sizlerle paylaşayım. Ancak öncelikle her duanın peşine bu yazdığım duayı eklemelisiniz. Böylece minik sultanımız Peygamberimiz (s.a.v.)’den gelen bu duayı da öğrenmiş olur. Yemeklerden sonra bu duaya devam edilen evde bereket kesilmezmiş. Ve O ailenin çocukları anne ve babasına asi olmazlarmış:

Elhamdülillahillezî et’amena ve sekânâ ve ce’âlenâ minel  müslimin. Elhamdülillahillezî hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin ve lâ müvedde’ın ve la müsteğnen anhu Rabbenâ. Elhamdülillahillezî et‘ameni hazat ta’âme ve razakanîhi min ğayri havlin minnî ve lâ kuvvetin. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve lâ şakıyyen Âmin ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn el-Fâtiha”  

MİNİK SULTANLARA YEMEK DUALARINDAN BİR DEMET

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh.

Allah adı ilk sözümüz İhlasla dolsun özümüz

Rabbimize Hamd-üs Sena

Afiyet Ehl-i İmana

Resûl-ü Ekrem’e salat

Hanemize bol berekât

Daim etsin nimetini Nail etsin cennetini

Vücudumuz şifa bulsun Gidenlere rahmet olsun

hsanına şükrederiz

Nankörlüğü terk ederiz

Haram lokma yedirtmesin

Kötü kelam dedirtmesin

Çok verip de azdırmasın

İbadetten bezdirmesin

Bizi darda bırakmasın

Akıbet-Narda yakmasın

Duamız Hüsnü-Hatime Oku Lillahi’l- Fatiha…

***********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh.  

Allah’ım!  Haram katma aşımıza.

Bırakma tek başımıza.

Yiyip içtiklerimizi ilim olarak döndür hayatımıza.

Faydasız ilimden, sensiz kalpten, doymayan nefisten

Kabul olmayan duadan sığınırız Rabbim sana

Yardım eyle işimize.

Bırakma kendi başımıza  

Kimseler muhtaç olmasın.  

Yetimin benzi solmasın,

Dünyamız aç kalmasın.  

Hastalara şifa, Dertlilere deva eyle.

Yiyip İçtiklerimizin Vücudumuza Verdiği Enerji ve Kuvveti, Senin yolunda Kullanabilmeyi Nasip Eyle!

Elhamdülillahillezî et’amena ve sekânâ ve ce’âlenâ minel  müslimin. Elhamdülillahillezî hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin ve lâ müvedde’ın ve la müsteğnen anhu Rabbenâ. Elhamdülillahillezî et‘ameni hazat ta’âme ve razakanîhi min ğayri havlin minnî ve lâ kuvvetin. Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve lâ şakıyyen. Âmin ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn el-Fâtiha.

  *********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Yemeğimi yemeden

El açtım ALLAH IM sana

Akıl sağlık mutluluk

İyi huylar ver bana

Yemezsem büyüyemem

Okuluma gidemem

Çabuk çabuk yiyelim

Okulumuza gidelim

Bizi yaratan ALLAH’a

Her zaman dua edelim

Yediğimiz can olsun

İçtiğimiz bal olsun

Hepimize afiyet olsun

….. annesinin ellerine sağlık

……babasının kesesine bereket

Afiyet olsun. (sonlarına en üsteki duayı ekleyelim lütfen.)  

********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh  

Artsın eksilmesin, Taşsın dökülmesin,

Bu nimetler gitti Daha fazlası gelsin

Peygamberimiz’e salavat

Yuvamıza bol berekât

Hanemiz olsun nur

Kaza bela geri dur

Haneler dolsun huzur

Ya Rabbim cümlemizi eyle pür nur  

Biz yedik Sen ziyade eyle Allah  

Bu sofrada yiyenleri, yedirenleri, hizmet edenleri,  Kâbe-i Muazzama’ya ulaştır,  

Sevdiklerine yaklaştır,  

Sevmediklerinden uzaklaştır,  

Kur’an okumaya alıştır,

Namaz kılmada yarıştır  

Küsleri barıştır,

Az verip şaşırtma

Çok verip de azdırtma

Haram lokma yedirtme

Kötü kelam dedirtme

İbadetten bezdirtme

Cennetine girdir,

Cemalini göster,  

Her iki cihanda da eyle Müslüman

Dökmeden konuşmadan güzel güzel yiyelim

Yediğimiz can olsun, içtiğimiz bal olsun

Annem babam sağ olsun

Hepimize afiyet olsun.

Âmin.

********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Yemeğimi yemeden.

El açtım Allah’ım sana

Akıl sıhhat doğruluk

Mutluluk ve iyi huylar ver bana

Allah’ım Rızık ve nimet veren sensin!

Sen kapına yönelenleri boş çevirmezsin.

 Biz aciz kullarız,

Senin sonsuz ikram ve ihsanına muhtacız.

Bizlere dünya ve ahirette güzel nimetler ihsan eyle!

Âmin ve selâmün ‘ale’l-mürselîn ve’l-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn el-Fâtiha.”  

*********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh.

Süt içerim lıkır lıkır

Meyve yerim kıtır kıtır

Yemek seçmem ben asla

Her yemek yararlıdır

Yemezsek büyüyemeyiz

Kulluğumuzu edemeyiz

Hamdederek yiyelim

Bu güzel yiyecekleri veren Allah’ımıza her zaman şükredelim.

Dualarımızı kabul eyle

Bu yemeğin hazırlayanlara ve bizlere ikram eyle  

*******

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Bu nimeti veren ALLAH

PEYGAMBERİMİZ RASÜLULLAH

Her yemekte derim BİSMİLLAH

Artsın eksilmesin

Taşsın dökülmesin

Gerisi kesilmesin

Hep afiyetle yensin

Geçmişlerimizin ruhu için

Sağlara selamet için

Dertlere derman için

Bir de Allah rızası için el-Fâtiha.

********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh  

Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin,

Bu nimetler gitti Daha fazlası gelsin

Hanemiz olsun nur Kaza bela geri dur

Haneler dolsun huzur

Ya Rabbim cümlemizi eyle pür nur  

Biz yedik Sen ziyade eyle Allah  

Bu sofrada yiyenleri, yedirenleri, hizmet edenleri,  Kâbe-i Muazzama’ya ulaştır,

 Sevdiklerine yaklaştır,  

Sevmediklerinden uzaklaştır,  

Kur’an okumaya alıştır,

Namaz kılmada yarıştır

 Küsleri barıştır,  

Cennetine girdir,

Cemalini göster,  

Her iki cihanda da eyle Müslüman

Dökmeden konuşmadan güzel güzel yiyelim

Yediğimiz can olsun, içtiğimiz bal olsun

Annem babam sağ olsun Hepimize afiyet olsun. Âmin.

  ********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Allah adı ilk sözümüz

ihlasla dolsun özümüz.

Rabbimize hamdü sena afiyet ehli imana

Resûlü Ekrem salavat hanemize bol bereket

Daim etsin nimeti şefaati peygamberi

Haram lokma yedirtmesin kötü kelam dedirtmesin

Az verip de şaşırtmasın çok verip de azdırmasın

İbadetten bezdirmesin akıbet narda yakmasın

Selam olsun enbiyaya Salihlere evliyaya

Duamız hüsnü hatemül el Fâtiha

*******

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Allah’ım!

Haram katma aşımıza.  

Bırakma tek başımıza.  

Yardım eyle işimize.  

Kimseler muhtaç olmasın.  

Yetimin benzi solmasın.  

Dünyamız aç kalmasın.  

Hastalara şifa eyle.  

Dertlilere deva eyle.  

Dualarımızı kabul eyle Allah’ım!

*********

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elhamdülillâh. Elhamdülillâh. Elhamdülillâh

Sofra nur,  

Hane mamur,  

Kaza bela geri dur

Artsın eksilmesin,  

Taşsın dökülmesin,  

Allah bereket versin

Ya Rabbi.

Çalışıp para kazananlara,

Pişirenlere yiyenlere,

 Sana şükür diyenlere,

Fakirlere verenlere,  

Vatanını dinini sevenlere,  

Hastalık yoksulluk gösterme Allahlım

Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden, Hayırlı kıl Ya Rabbi.

Allah’ım! Sen affedicisin,  

Affetmeyi seversin,  

Anamı, babamı, nenemi, dedemi, kardeşlerimi Ve bütün Müslümanları bağışla Ya Rabbi.  Âmin… Âmin… Velhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. ELFATİHA.  

DUA ÇAYDANLIĞI

resim1

(RESİM:1) Sarı fon kartonu ortadan ikiye kesilir.Kesilen parça tekrar ortadan ikiye katlanır. Daha sonra resimdeki çaydanlık resmi çizilir.  (Bu resmi önce fotokopi çektirip sonra o fotokopiden dilediğiniz boyutta büyülttürebilirsiniz yine fotokopiyle. Böylece kolayca çizebilirsiniz. Ama siz uğraşmak istemezseniz süsleme ile, hazır fotokopiyi kartona yapıştırabilirsiniz de, seçim sizin. Eğer yapıştırırsanız kartonun fazlalıklarını o resmin hizasından kesebilirsiniz.)

resim2

RESİM(2) Çizilen resim makas yardımı ile kesilir. Bir yer kesilmeden bırakılır ki iki çaydanlık birbirinden ayrılmasın. (RESİM: 3)’teki gibi Çaydanlığımızın kesimi ortadan ikiye açılacak şekilde kesilir.

resim3

( RESİM:4) Maket bıçağı yardımı ile çaydanlık çaydanlığın sapı  resimdeki gibi kesilir oyulur. Sonra (RESİM:5) ve ( RESİM:6)’daki gibi üzeri önce kurşun kalemle şekil çizilip, sonra renkli kalemle üstünün süslenmesi tamamlanır. (RESİM:1), Şeklimizin bitmiş halidir aynı zamanda.  Siz de bizim süslemelerimiz gibi yapabileceğiniz gibi, başka şekillerle de süsleyebilirsiniz dua çaydanlığınızı.

resim4

RESİM:7)   Hazırladığınız çaydanlığın içine dilerseniz DUAYI bilgisayardan çıktı alarak, (RESİM:8)   çocuğunuzla beraber kesip yapıştırabilir veya bir kağıda yazıp yapıştırabilir veya (RESİM:9)   dilerseniz doğrudan doğruya yaptığınız çaydanlığın içine;  kendiniz    veya okuma –yazma biliyorsa çocuğunuz da yazabilir. (RESİM:10 – RESİM:11) Eğer duanız çaydanlıktan büyük ve uzunsa bu defa kâğıdın üst ucunu çaydanlığa yapıştırıp, alt ucunu da çaydanlığın sınırlarını taşmayacak şekilde katlayıp, duayı okuyacağınız zaman açıp, bitince katlanmış hale getirebilirsiniz.  Çaydanlığın boş olan yan yüzüne de yukarıda okunuşunu vermeye çalıştığımız (çünkü okunuşu Türkçe harflerle yazsak bile Arapçadaki bazı harflerin mesela sad veya peltek se’nin Türkçe yazımı yok, okunuş bu yüzden bazen hatalı olabilir endişesi taşıyoruz.) Tevbe Sûresi’nin son iki âyetini yazabilirsiniz.

resim5

Minik sultanlarımız ile yemekten önce Tevbe Sûresi ve yemekten sonra da  yemek duası okur, bunu her yemekte bu şekilde alışkanlık haline getirirsiniz inşallah.

Sonra da minik sultanımızla beraber dua çaydanlığından dökülen o sımsıcak duayla amin der, bizleri de dualarınıza katarsınız inşallah.

ANA SINIFI ÖĞRETMENİ: ASLIHAN TOKSOY

Bu yazı Seyyide Dergisi‘nde yayınlanmıştır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: