Mecmûa-i Fevâid

NOEL BABANIN ŞAPKASI DÜŞÜNCE

on December 19, 2015

 

coca 1944

 “Cingıl beng… Cingıl beng” nakaratlarıyla ve zil sesleriyle kulaklarımızda, uçan ren geyiklerine bağlı kızağıyla gözlerimizde yer eden, dağıttığı hediyelerle özellikle çocuklarımızın aklını çelmeye çalışan, kırmızı kukuletalı kıyafetiyle nazar-ı dikkatimizi celbeden, ho ho ho diyerek gülerken sevimli olmaya çalışan şişko ihtiyarcık, Noel Baba kimdir hiç düşündünüz mü?

Bu konuda öyle rivayetler var ki hangisini anlatsam sizlere? Mesela:

Bir rivayete göre; Aziz Nicholas’tır. Gerçekten yaşadığına dair bir belge bulunmayan Aziz Nicholas,  Akdeniz kıyısında Lykia’nın liman kenti Patara’da doğmuş 4. yüzyılda yaşamış olan yaşamış bir piskopostur. Gençliğinde Filistin ve Mısır’da dolaşmıştır. Lykia’yla döndükten sonra da Myra (günümüzdeki adı Demre) piskoposu olmuştur. Roma imparatoru Diocletianus’un Hristiyanlara uyguladığı baskılar sırasında tutuklanmış, daha sonra Constantinus döneminde salıverilmiş ve I. Nikaia (İznik) Konsiline katılmıştır. 1087 yılında Myra’daki mezarı açılarak cesedi İtalyan denizciler tarafından İtalya’daki Bari’ye kaçırılıp buraya bir bazilika yapılmıştır. Bu gün S. Nicolas Bazilikası olarak bilinen bu yer, Hristiyanlarca en çok ziyaret edilen Hac yerlerinden biridir. (Ana Britannica, İstanbul: Ana Yayıncılık, 1989, c.16, s. 530)

saint-nicholas-demre-turkey.jpg

Bir başka rivayet ise 6. Yüzyıldan kalma bir Yunanca metindir. Ona göre de Nikolaus, Costantinus’a rüyasında görünerek üç subayın kurtulmasını sağlamıştır. Böylece ünü gitgide yaygınlaşan Nikolaus; Rusya ve Yunanistan gibi ülkelerin hayır kurumlarının, loncaların, çocukların, denizcilerin, Fribourg (İsviçre),ve Moskova gibi kentlerin koruyucu azizi olarak benimsenmiş ve Avrupa’da binlerce kilise ona adanmıştır. İstanbul’da Roma İmparatoru I. Iustinianos’un yaptırdığı kilise de bunlardan biridir denilmekte. (Ana Britannica, İstanbul: Ana Yayıncılık, 1989, c.16, s. 530)

Santaandgoat Folk tale depiction of Father Christmas riding on a goat

 Dr. Hüseyin Öztürk ve Ceren Pilevneli de Doğu Dünyası’nda çok sevilen ve çocukların, genç gelinlerin, tüccarların, öğrenci ve bilim adamlarının koruyucusu olarak kabul edilen Nikolaos hakkında anlatılan hikâyelerin çoğu aslında kendisinden çok önceki bir geleneğe, pagan kültürüne, dayandırmakta ve öyle demekteler: “Myra (Demre) yakınlarındaki Sura’da bir Kehanet Merkezi bulunan ve çocukların, tüccarların, bilim adamlarının koruyucusu olan, geleceği gören Tanrı Apollon’un bilicilik (geleceği bilme kehanet) geleneğine dayanıyor. Hıristiyanlık ile birlikte bu geleneğe ve Apollon’a olan tapınım ve saygı bir anlamda Nikolaos’un şahsında Hıristiyanlaştırılmış, efsaneler de İsa’nın yaşamına ve Hıristiyan ahlakına dayandırılmış. Nikolaos’un üç genç kıza çeyizlerini yapmaları için gizlice bıraktığı üç kese altının iyiliğin gizli yapılması esasına dayandırılması gibi.” (http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/?/=1055, Erişim tarihi: 6 Kasım 2014)

St._Nikolaas_bij_een_Snoeper 1850 illustration of Saint Nicolas with his servant Père Fouettard.jpg

(St._Nikolaas_bij_een_Snoeper 1850 illustration of Saint Nicolas with his servant Père Fouettard)

Sonra da bize çok enteresan bilgiler sunuyor yine pagan kültürüyle ilintili… Nikolaos’un Batı’da tanınmasını sağlayan olayın, kemiklerinin Papa’nın emriyle İtalyan tüccarlar tarafından 1087 yılında Bari’ye kaçırılması olarak yansıtılmasından çok önceleri Germenya’da tanındığını ve saygı gördüğünü söylüyor. Onlara göre yine II. Otto zamanında 972’de II Otto ile evlenen Bizans Prensesi Theophano,  Aziz’in ikonasını yanında Germanya topraklarına götürerek, Nikolaos’un kültünü de yanında taşımış ve Noel Baba efsanesinin oluşumuna büyük bir katkıda bulunmuş. Tabi yine pagan kültürle iç içe geçen bir şekilde: Bu kez, Germen dinlerinde Baş Tanrı olarak kabul edilen Odin, Nikolaos’un şahsında Hıristiyanlaşmış; Odin’in uzun beyaz sakalı ve göklerde dolaştığı atı bir şekilde Nikolaos’un simgesi haline gelmiş.  Üç genç kız hikâyesi ve Aziz’in bir kasap tarafından katledilen üç çocuğu yeniden dirilttiği hikâyenin birleştirilmesiyle çocuklara hediye dağıtan Sinterklaas ortaya çıkmış. Aziz’in ölüm tarihi olan 6 Aralık da Sinterklaas’ın bütün bir yıl boyunca uslu durmuş olan çocuklara hediye dağıtmak üzere yeryüzüne indiği gün olarak kabul edilmiş. (http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/?/=1055, Erişim tarihi: 6 Kasım 2014)

 

odin beyaz atıyla Ardre_Odin_Sleipnir

(Cermen mitolojisi’nde Woden veWodanaz olarak isimlendirilen  İskandinav mitolojisinde ve paganizminde en büyük tanrı Odin at sürerken)

 

Bir başka söylentiye göre de: Asıl adı Sinterklaas (Saint Nicolaas) olan Hollandaca kelime, New Amsterdam’a (New York) göç eden İngiliz tarafından yanlış telaffuz edilmesi sonucu Santa Claus olarak İngilizceye yerleşmiştir. Santa Claus, kökleri St. Nicholas’a dayanan bir Hollanda halk hikâyesinden doğmuştur. Fakir babanın kızlarının drahomasını oluşturmaya yetecek kadar parası yoktur, hiçbir erkek kızlarıyla evlenmek istemez, bu durumda kızların kötü yola düşme tehlikesi vardır. Ama St. Nicholas bir gece, yatağında uyuyan babanın açık penceresinden içeri altın dolu bir kese atar ve kızların kaderini değiştirmiş olur. Böylece Sinterklaas figürü Hollanda’da, Belçika’da ve Almanya’da başlıca kutlamaların öznesi durumuna gelmiştir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Noel_Baba, Erişim tar. 5.11.2014)

MOG.jpg

(MOGLAR)

Ancak Sayın Murat Bardakçı bir yazısında tüm bunlara karşı çıkarak şöyle der: “Beyaz sakallı, kırmızı elbiseli ve kukuletalı Noel Baba, aslında Kuzey Avrupa ülkelerinin mitolojik kahramanıdır ve Hıristiyanlık öncesinden kalmadır. Adı “Santa Claus”’tur, zannettiğimizin aksine kilise tarafından kabul görmez, dolayısıyla da kilise azizi falan değildir. Noel Baba, aslında değişik kültürlere ait inanışların bir sentezi gibidir. Mesela çocuklara hediye dağıtmasının gerisinde Roma ve eski İran efsaneleri vardır. Noel Baba’ya yakıştırılan sakal ilhamını eski İran’daki “Mog” denilen ateş rahiplerinin sakalından almıştır, kırmızı kukuletası da “Mog”ların yani ateş rahiplerinin başlığıdır ve aynı başlık Fransa’da 1789’daki ihtilalden sonra bir ara resmi serpuş yapılmıştır. Ayrıca Demre Belediyesi’nin hemşehri ilân ettiği ve İsa’dan sonra 350’lerde ölen Aziz Nikola başka, İsa’dan önceki çağlarda yaşayan, Baltık ülkelerinin folklorik kahramanı olan ve ‘‘Noel Baba” diye bilinen Santa Claus başka kişilerdir. Aziz Nikola’nın eski Roma tanrılardan olan ve denizcileri koruduğuna inanılan Poseidon’un yeni bir versiyonu olduğu zannedilmektedir ve ortak benzerlikleri, her ikisinin de hediye dağıttıklarına inanılmasıdır.” (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=45524- Erişim tarihi:3 Kasım 2014)

NOEL BABA DEMRE

İşte böyle böyle pek çok söz efsane ve rivayet dolaşmakta tıpkı Noel Baba’nın dünyayı dolaşması gibi… Noel Baba, Aya Nikola , Saint Nicol, Sinterklaas, Saint Nicolaas. Saint Nic, Santa Claus, Weihnachtsmann, Pèrè Noël, Father Christmas hatta Demre’dekilere göre Nail Baba… Adı ne olursa olsun pagan kültüründen gelme bir kahraman. Veya Hristiyanların azizi… Azizi olmasa da ya da Hristiyanların değil denilse de değişen bir şey yok ki… Buna yine Hristiyanlar sahipleniyor ve onların kültürü Noel Baba sayesinde, Noel Baba’nın uçan kızağıyla diğer uluslara taşınıyor yıllardır…

NOEL KIZAĞINDA.jpg

Ancak anlatılacaklar bitmedi Noel Baba’ya dair. Hatta yeni başladık anlatmaya… Bu Aya Nikola veya Aziz Nicholas; Rusya, Yunanistan ve Sicilya’nın koruyucu azizidir demiştik ya yukarıda… İşte bu Nikola’nın Orta Çağ’da ünü Avrupa’ya yayıldı. En çok da Hollandalılar sahip çıkmıştır. Hollandalı çocuklar tahta ayakkabılarını ocağın yanına koyup hediye beklermiş. Hatta hatta Amerika’ya muhacir götüren ilk Hollanda gemisinin pruvasını bu azizin büstü süslüyormuş… Amerika’daki ilk kiliseye de adı verilmiş. Sinterklaas’ın ölüm günü 6 Aralık’tır ve 5 Aralık gecesi kutlama yapılırdı. Bu ülkelerde St. Nicholas farklı bir dini figür olarak Noel’den bağımsız kutlanırdı. Hollandalılar Sint Nikolas derlerken, bu zamanla  Sinterklass, sonra da Santa Claus’a dönüşmüş. Böylece Amerika’ya giden Aya Nikola, sonra Avrupa’ya Santa Claus olarak dönmüştür. William Gilley bir çocuk şiirinde Aya Nikola’yı Noel Baba veya Santa Claus adıyla, sekiz Ren geyiğinin çektiği uçan kızağıyla tasvir etmiştir. Garip bir tesadüf ki (!) Vikingler de, tanrıları Odin’in her Aralık ayında sekiz bacaklı atı Sleipnir ile dünyaya gelip fakirlere yardım ettiğine inanırdı. Noel Baba’nın 8 Ren geyikli kızağıyla benzerlik de enteresandır. Roma ve Alman mitolojisinde de benzeri efsaneler vardır ve Hervey’in 1837’de Amerika’da en çok satan The Book of Christmas adlı kitabı Noel Baba’yı dünyaya tanıtmıştır… (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/prof-dr-ekrem-bugra-ekinci/428855.aspx)

Why_NORAD_Tracks_Santa

(Why_NORAD_Tracks_Santa)

Ressam Alexander Anderson ilk Amerikalı Nicholas imajını yapması için görevlendirilir ve böylece Nicholas çocuklara hediye dağıtan bir role bürünür. Clement Clarke Moore’un 1823′te  “A Visit From St. Nicholas: Aziz Nikola’nın Ziyareti” bugün daha iyi bilinen ismiyle “The Night Before Christmas: Noel’den Önceki Geceydi” şiiriyle Santa Claus imajı popülerleşir. (Atlas, Nisan 2011)

 

noel baba resim 1

(MerryOldSanta)

Yani yine Noel Baba da Amerika’dan, daha doğrusu Haçlı-Siyonist zihniyetinden çıktı! Daha bitmedi! Amerika başkanı Abraham Lincoln Kuzey-Güney Savaşları sırasında yani İç Savaş’ta Noel esnasında kuzeyli askerleri cesaretlendirmek için Thomas Nast isimli bir çizerden Noel Baba resimleri çizmesini istemiştir. 1863-1866 arasında Harper’s Weekly mecmuasına Noel resimleri çizen Thomas Nast, Noel Baba’yı kırmızı elbisesi, beyaz sakalı ve Ren geyiklerinin çektiği kızağıyla tasvir etti.  İşte bu ilk Noel baba resmidir yapılan. Kimi araştırmacıya göre bu resim siyah beyazdır kırmızıları sonradan Coca Cola’yla giyecektir, Coca Cola’ya göre ise daha önceden de kırmızıdır kıyafeti. Ve kendi renkleri de kırmızı olduğu için tercih etmişler kırmızıyı… Her neyse öyle ya da böyle ilk resimleri Thomas Nast çizdi. Ancak günümüzdeki kadar sevimli değildi bu resimlerde Noel baba…

170px-Santa_Claus_1863_Harpers viki

Resim 1: Noel Baba Kuzeyli askerlere moral verirken

Thomas Nast, bu resimleri çizerken Clement Clarke Moore’un bahsi geçen o şiirinden etkilenmiştir. Şimdi resme (Resim: 1) dikkatli bakalım. Noel Baba’nın bu resimdeki kıyafeti Amerikan bayrağından. Yani Birleşik Devletler bayrağı desenli ceket var üzerinde. Kuzeyli askerlere moral vermek ve onları mutlu etmek için cepheye oyuncak götürmüş. Elinde de bir kukla var ve bunu oynatıyor askerlere… Bu kuklayla eğlendiriyor askerleri. O kukla kimi temsil etmekte peki? Amerika’da Güney eyaletlerinin kurduğu Amerika Konfedere Devletlerinin başkanı Jefferson Davis’i. Resimde yerde oturmuş iki çocuk da oyuncakla oynamakta. (Sunay Akın, Geyikli Park, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2013, s. s. 90-91) Savaşta çocukların işi ne mi? Eeee Amerika kafası bu, vardır elbette bir sebebi… Gerçi Sunay Akın kitabında çocukların görevi savaşta trampet çalmak diyor (!) ama…

170px-Scrooges_third_visitor-John_Leech,1843 Ghost of Christmas Present, a colorized version of the original illustration by John Leech made for Charles Dickens's festive classic A Christmas Carol (1843).

Thomas Nast’ın bu çizimi Noel Baba’nın bu günkü görünüşüne yakın ilk çizimi. Oyuncaklar çocuklar kızakları vs. ile… Bu çizimleri daha sonra Haddon Sundlom kullandı. Nerede? Coca Cola reklam afişinde… Kendisinden 1931 senesinde Coca Cola için reklam afişi yapması istenen İsveçli Haddon Sundlom bu karikatürü kullandı. Karışımında kokain olduğu için reklamında çocuk kullanılması yasak olan içeceğin böylece çocuklara da hitap etmesi sağlandı. (http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=233 – erişim tarihi: 3 Kasım 2014.)

hv-holidays-christmas-mall-santa-1930.jpg

(Noel Baba-1930)

Haddon Sundblom 1931′den itibaren Coca-Cola reklamları için tam 35 yıl boyunca Santa Claus figürü çizdi.  Böylece kızakla dolaşıp çocuklara hediyeler verdiği rivayet edilen çok eski bir Kelt tanrısı ile Aziz Nicholaos’ın veya Hristiyan dünyasının farklı azizlerinin manevi yönünü harmanlayarak ve onların adına, Coca Cola’nın kırmızı-beyaz renklerini giydirilerek sevecen ve olağanüstü güçleri olan yardımsever bir Noel Baba ikonu oluşturuldu. Ve Noel Baba artık tüm billboardlarda, dergilerde, tezgâhlarda dolaşıyordu, Amerikalıların Coca-Cola’yı ‘her mevsim susuzluğun çözümü’ olarak görmesini sağlamak için… 1950′lerde ise artık Santa Claus yani Noel baba her yerdeydi, kızağına binip bir gecede tüm dünyayı dolaşıyordu.

coca 1931

(Noel Baba 1931)

Zaman içinde bir imaj haline getirilen beyaz saçlı, beyaz sakallı, sevimli (!), göbekli, kırmızı yanaklı bu ikon yani Noel Baba’nın ayrıca bu çizimlerinde, bütün bir yılı nasıl geçirdiği, nerede oyuncak yaptığı çocukların davranışlarını nasıl izlediği ve onların isteklerini nasıl yerine getirdiği hep canlandırılmıştır. Buna göre o Kuzey Kutbu’ndaki Kahkaha Vadisi’nde cücelerle birlikte yaşamaktadır. . Bir küçük ülke gibi olan bu vadide, yardımcıları, elfleri yani cinleri, perileri, eşi ve rengeyikleri ile birlikte yıl boyunca harıl harıl oyuncaklar üretmektedir. Yalnızca yılda bir kez, Kahkaha Vadisi’nden ayrılıp bir gece içinde gün ağarana kadar dünyadaki tüm çocuklara hediyeler dağıtır. Noel Baba’nın geyiklerinin isimleri de enteresandır.  Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen ve Kırmızı Burunlu Rudolph. Bunlardan başka,  Snowflake (Kar Tanesi isminde bir yardımcısı vardır. Bu dünyaya devamlı kar yağmasını sağlar. Ayrıca bu snowloke kendisine mektup yazan tüm çocuklara Kuzey Kutbu’ndaki hava ile ilgili rapor verir. Glitter isimli elf veya cin ise bir başka yardımcısıdır Noel Baba’nın. Cinlerin bir kısmı Noel Baba’nın oyuncak yapmasına yardım ederler, oyuncakları Noel Baba’nın kızağına yüklerler. Hiç yorulmazlar, yorulma, itiraz nedir bilmezler…  Bir kısmı da daima Noel Baba’nın karısına mutfakta ve ev işlerinde yardımcı olur. Bir kısım cinler de rengeyiklerine spor yaptırır. Bir de boyama kitaplarımıza kadar girmiş bir Rengeyiği var ki adı: Kırmızı Burunlu Rudolph. Bu Noel Baba’nın en ünlü rengeyiğidir. Rengeyikleriyle birlikte Noel Baba’nın cinlerine yardım eder, Noel Baba’nın atölyesinden çıkan oyuncakları kızağına taşır. Veee Noel Baba’nın mektuplarını okumasına yardım eder, onları düzenler, çocukların istedikleri oyuncaklar hakkında bilgi verir. Danışman gibi yani… Büyücü, kehanetler gösteren Noel Baba ve danışmanları…Sevimli gösterilmeye çalışılan bir danışman… Bir de Bayan Clausise var. O Noel Baba’nın karısı ve onun en büyük yardımcısıdır. O da çalışkan (!), sevimli (!), anlayışlı (!) bir eş rolüne büründürülmüştür.  Çocukların kendisine yazdığı mektupları cevaplar. İşin can alıcı noktası çocuklara Noel Baba’ya nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgiler tüyolar verir. Böylece Noel Baba’ya bir prestij ve büyüklük, önemli kişi imajı kazandırmaya çalışır. Haşa Noel Baba bir Tanrı da, Tanrıya nasıl davranmaları gerektiğini öğütler gibidir. Zaten Keltlerin pagan kültürünün tanrısı değil miydi onun üzerine giydirilen!  Noel Baba’ya, yolculuk sırasında yolda yesin diye kurabiye ve pastalarını pişirir, onları paketler. Çok düşünceli (!) bir anne, bir hanım rolündedir.  Noel Baba’nın kıyafetlerini yıkar, ütüler, onu her türlü şekilde rahat ettirmeye çalışır. Kadınların ve kız çocuklarının beynine de böyle eşlerinize köle gibi sesinizi çıkarmadan yardım edin, onu rahat ettirmek için ne gerekirse yapın der gibidir. Putlara tapınanlar gibi itirazsız eşinin hizmetinde olan bir kadın.  Canla başla gece gündüz eşi için çalışan (!) değeri olmayan, duyguları olmayan, sinirleri ve duyguları alınmış, eşinin gölgesinde kalmış, robot gibi bir hanım. Acaba feministler buna neden itiraz etmiyorlar manidar, doğrusu…

220px-ChristmasEveOhio1928

(ChristmasEveOhio 1928)

Bir de çoraplar vardır Noel Baba gelip de içine hediye koysun umuduyla çam ağaçlarına bağlanan. Komik değil mi nasıl bir hayal dünyasıysa o koca koca şık hediye paketleri, içine sığmak da çorapların (!). Adamların çorapları bile sömürmekte geleni gideni… Çam ağacına şöminelere bağlanan çoraplar. Dilenen dilekler. Ve yerine getirmesi için beklenen Noel Baba… Bizdeki ağaçlara çaput bağlayıp yatırlardan dedelerden dilek dileyenler, medet umanlar gibi. Ne farkı var bunla bunun? Farkı biri yapınca yani çamlara şöminelere çorap asınca adı modernlik, çağdaşlık ve ilericilik, entelektüellik oluyor; diğeri yapınca yani ağaçlara çaput bağlayınca nadan, cahil,  yobaz gerici oluyor… Fark bu işte…Başka, başka ne olsun ikisi de hurafe işte!…

coca 1963

(Noel Baba, 1963)

Bir de torbası vardır hediyelerle, oyuncaklarla dolu (!) Noel Baba, bize torbasında sadece oyuncaklar getirmedi bunun yanında yiyecek, içecek de getirdi. Bu yiyecekler ve içeceklerin görüntülerine Amerikan filmlerinde o kadar alıştık ki  gıda olarak tükettiğimizde etiketini dahi okumaya gerek görmedik. İçeriğinde ne olduğunu sorgulamamız gerektiğini anlayamadık. Çünkü Noel Baba bizim iyiliğimizi düşünen bize kötülüğü dokunmayacak (!) olan bizden birisiydi… Evet bu bilinçaltı ile büyüdüğümüzden ve şartlandırıldığımızdan,  market raflarında içeriğinde Domuz katkısı olan Alkol bulunan gıdaları tükettiğimizi fark etmedik bile…

coca 1952(Noel baba 1952)

Ha unuttuk, bir de Noel Babanın bir şarkısı vardır “Cingıl beeeng!” diye söylediğimiz… Aslı Jingle Bells”dir.  ABD’li James Lord Pierpont (1822-1893) tarafından bestelenmiş bir kış şarkısıdır. “Jingle Bells”, “Çanları şakırdat” veya “zilleri şakırdat” manasındadır. Zil veya çan ikisinin de şekli zaten aynı değil mi? Nihayetinde çan da Hristiyanlık simgesidir. Şarkıda sözü edilen atın boynundaki çanlar artık Noel babanın geyiklerinin boynunu ve arabasını hatta çam ağaçlarını süsler. Böylece, şıngırdayan küçük çanların sesiyle bu müzik Noel Baba’ya monte edilip Hıristiyan dünyasının resmi şarkısı haline geliverir bir anda… Artık bu Noel şarkısı, cıngıl beng telefon ve evdeki zillerimizde, televizyon ve çizgi filmlerimizde, beyinlerimizde çalmakta beyinlerimizi çalmakta…

noel-baba-gelsene-bize-de-hediye-versene

İşte bu beyaz saçlı, beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, kırmızı kukuleta şeklinde şapkalı, göbekli, kırmızı yanaklı, sevimli (!), ikon yani Noel Baba Kuzey Kutbu’nda, Noel’de ren geyiklerinin çektiği kızakla uçarak dolaşıp, yıl boyu uslu ve iyi davranmış çocukların evlerine bacadan girerek, şömine üstüne asılmış çizmevari uzun çorapların içine veya süslenmiş çam ağaçlarının altına hediyeler bırakmakta, çocukların hayallerini, sevimli halleri ve hediyeleri ile süsleyerek biçimlendirmekte, yönetmekte istediği yöne yönlendirmekte hatta çizgi filmlerle de hayatlarını düşe çevirmektedir. Tabii çocukları Coca Cola’ya alıştırması bu işin cabası…

noel baba1.jpg

Sadece çocukların mı? Coca Cola afişleriyle süslü el ilanlarıyla; billboardlardan, Noel babalı kızaklı çam ağaçlı karlı simli yılbaşı kartlarıyla evlerimize ulaşan Sandra Claus; filmler, sinema. Televizyon, bilgisayar internet, videolar ve çizgi filmler aracılığı ile çocukların olduğu kadar büyüklerin de dünyasına girmiştir.

noel süslü cam

Büyükler büyülenmiş gibidir Noel Baba’yla… Bir işi de bu değil miydi zaten elfleri ve cinleri aracılığıyla, büyülü bir dünyayla tanıştırmak insanları?  Yılbaşı yaklaştığında anaokullarında Noel Babalı etkinlikler yapmalar, anaokullarının, evlerin, işyerlerinin camlarını karlı Noel Babalı geyikli, çanlı, Noel’e ait ne kadar Hristiyanlık figürü varsa hepsiyle süslemektedirler. Süslü Noel çamları evlerde, işyerlerinde yollarda ışıl ışıl ışıldamakta, geleceğimizi Noel Babalar aydınlatmaktadır artık…

noel vitrin

Özellikle Aralık ayında nereye el atsak oradan Noel baba fırlamaktadır. Boyama kitaplarından, kalemlere, kalem kutularına, okul araç ve gereçlerine kadar… Okullarda evlerde yılbaşı hediye çekilişleriyle Noel babavari hediyeleşmeler, partiler, tatiller… Basınımızda bir heyecan bir heyecan… Yıllarca Aralık ayında Noel Babayla yatıp Noel babayla kalkmaktalar. Noel baba gelişinin heyecanını bizimle paylaşmak adına, nöbetler tutmaktalar köşelerinden yazarlar… Biri bitirip diğeri devralmakta Noel baba ve Noel nöbetini…

noel iş yeri.jpg

Alışveriş mağazaları Aralık ayıyla beraber kapılarında bizleri Noel Babayla karşılamaktalar, Noel Babalı alışverişler, hindiler, oyuncaklar, tombalalar, kolalar, kırmızı iç çamaşırları, tatiller satmaktalar cömert (!) Noel Baba indirimleriyle…  Şimdilerde Noel Babalara Noel Anneler hatta Noel Çocuklar da eşlik etmekteler ve ailece evlerimizde ve bilinçaltımızda musmutlu yaşayıp gitmekteler. Sahi Coca Cola’ya ne oldu biliyor musunuz? Coca Cola da Noel Babayla ve geyikleriyle beraber satışta uçtu… Müslümanlar Noel ailesi ile beraber ailece çoluk çocuk Noel Baba ailesini karşılayıp, onları en misafirperver yanlarıyla ağırlamaktalar. Noel Baba’yı rahat ettirmek yabancı hissetmemesini sağlamaktır amacımız. Bunun için ne gerekirse insanüstü gayretler ve paralar sarf ederek yapmaktayız. Çam ağaçları hediyeler süslemeler müzikler sinemalar çizgi film ve gazetelere kadar her şey onun bizim yanımızda rahat etmesi yabancılık hissetmemesi için. Döşeğini de kalın sereriz ki gitmesin hep kalsın… Rahat etmeli konuğumuz. Üstelik konuk da sayılmaz hemşerimiz, Demreli yahu? Bizden biri… Hatta ona Hızır diyenler, Geyikli Baba, Nail Baba diyenler bile var. Yakında Kâbe’ye gider belki… İster misiniz bir de Hacı Baba olsun bizim Noel Babamız? Olur mu olur… Ulaşmadığı yer yok ki ren geyikleri ve kızağıyla elfleriyle…

İstedikleri de oldu Haçlı -Siyonist zihniyetli emperyalist ve kapitalist güçlerin… Artık Müslümanlar da Noel Babalı etkinlikler, partiler ve şarkılarla coşup,  Müslüman kardeşlerine sıkılacak kurşun- zulmedilecek, atılacak bomba silah vs. olarak döneceğini bile bile kolalarını içip, bol bol harcayıp tüketim ekonomisine, hatta savaş ekonomisine katkıda bulunmaktalar… Coca Cola’nın gazlı içeceğiyle gaza gelip içerdiği kokainle uyuşturulmuş beyinlerimiz hep Batıya doğru uçmakta Noel babanın eşliğinde…

Noel-baba-ve-kapitalizm-4 islam aleminde.jpg

Artık, Hristiyan adetlerini kanıksamış ve Müslümanların adetleriymiş gibi benimseyen bir şekilde hoşgörüyle, sempatiyle bakmaktalar diğer dinlere…

Coca Cola’nın gazıyla, koko yapraklarının etkisiyle ve elflerin geyiklerin büyüsüyle büyülenmiş olarak Noel babanın kızağında uçmaktayız şimdi kapitalist ve emperyalist güçlerin kucağına…

Acaba diyorum, acaba;

Noel Baba’nın şapkası düşünce

Alır mı kapitalist ve emperyalistleri bir düşünce?

Peki, ya

Noel Baba’nın şapkası düşünce;

Gelir mi Müslümanlara onu reddeden bir düşünce?

Gelir mi Müslümanlara Müslümanca bir düşünce?

 

FATMA TOKSOY

KAYNAKLAR

(Not: Resimler Coca Cola’nın sitesinden alınmıştır.)

 

 

  • Bu Yazı Seyyide Dergisi, 2014 yılı Kasım-Aralık, sayı:36, s.s. 20-25, Seyyide Dergisi’nde yayınlanmıştır. 
  • Bu yazı Milli Gazete 2014 yılı ekinde de yayınlanmıştır.

Yazının bütün hakları Fatma Toksoy’a, Seyyide Dergisine  ait olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen alıntılanması durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: