Mecmûa-i Fevâid

BİRİ SARIKLI BİRİ KUKULETALI

on December 25, 2015

nasrdd noel

Neden Noel Baba?

Bizim Nasreddin Hoca’mızın suyu mu çıktı?

İkisini kıyaslarsak Noel Baba’nın kukuletası düşer, Nasreddin Hoca onu kızağına ters bindirir…

Bir kere Noel Baba, Hristiyanların ve Haçlı-Siyonist-kapitalist ve emperyalist zihniyetin bize empoze ettiği kızakla dolaşıp çocuklara hediyeler verdiği rivayet edilen çok eski bir Kelt tanrısı ile Aziz Nicholaos’ın veya Hristiyan dünyasının farklı azizlerinin manevi yönünü harmanlayarak ve onların adına, Coca Cola’nın kırmızı-beyaz renklerini giydirilerek sevecen ve olağanüstü güçleri olan yardımsever bir ihtiyar görünümüne bürüdükleri ikondur. Neredeyse olağanüstü güçleri olan bir yaratık veya onların pagan kültürlerinden kalma tanrısıdır.

nasrettin-SON-02-KÜÇÜK

Ya Nasreddin, bizim hoca Nasreddin? Adı üstünde bizimdir, bizdendir, Müslümandır. Nasreddin Hoca, halkının tarzında giyinmiş ve halkı gibi yaşamış bir mütefekkirdir.  Başında büyükçe bir Horasanî sarığı vardır.  Hafif çekik gözlü, uzunca burunlu, yuvarlak çehresini kesik bıyıkları, ince, uzun beyaz sakallı sevimli bir ihtiyardır. Ne uzun ne kısa boylu, ne şişman ne sıska, sağlam ve güçlü yapısıyla eşeğinin üzerinde zeki nazarlarla gülücükler dağıtmaktadır. Ayağında kadılık günlerinin yadigârı kısa deri çizmeleri, sırtında önü yırtmaçlı, uzun ve geniş etekli feracesi vardır. Bir de değneği vardır kendi boyunda… Sihirli falan değildir aman sihirli sanmayın. Sihir onun gülen yüzünde, zeki bakışlarında, kıvrak zekâsındadır. Onun hayatın güç ve karmaşık sorunlarını ustaca çözmede sihre, elflere, cine, periye ihtiyacı yoktur ki…

nas6

Noel Baba da bizim Hoca Nasreddin gibi öğüt verir çocuklara ama kendi Hristiyanlık değerlerini ve tüketim kültürünü artırıcıdır öğütleri.

Noel Baba çocukları bedavacılığa,  hediye almaya alıştırır. Hoca Nasreddin çocukları çalışmaya ve karşılığını vererek almaya çağırır. Karşılığını vermediği emek vermediği bir şeyin bedava alınmasının doğru bir davranış olmadığını vurgular.

nasreddin düdük

Bir gün çocuklar ona sorarlar Hocam, Noel Baba herkese bedava oyuncak dağıtıyormuş. Hoca cevap verir: “Parasını veren düdüğü çalar, sorun ona bakalım bedava oyuncak verdiği çocukların hayallerini ve geleceğini kaça satıyor?” der.

nas3

Noel Baba doların dışında yeşili sevmez ve çam ağaçlarının düşmanıdır. Onun gittiği, uğradığı her yerde çam ve hindi katliamı yapılmaktadır.  Nasreddin Hoca ise ağacın ve çevrenin önemine işaret eder ve “bindiğin dalı kesme” der.

hv-holidays-christmas-mall-santa-1930

Noel Baba uslu ve Hristiyan çocukları sever. Ama görünüşte. Çünkü kendi dininden olan çocuklar da dâhil bütün çocukları ya kola ve kokain bağımlısı yaptı ya da internet, sinema, çizgi film bağımlısı. Üstelik kendi dininden olmayan çocukları çıkarları doğrultusunda Haçlı-Siyonist zihniyetiyle ezmeye çalışır ezemediklerini de misket bombalarıyla, silahlarla katleder. Nasreddin Hoca ise çocukları çok sever. Çocuklar da hocamızı… O sineği bile incitmez.

images

Noel Baba hayalcidir. Havada uçan bir geyik ve onun çektiği bir araba çocukları hayalciliğe çağırır. Nasreddin Hoca gerçekçidir. Uçana uçurulana karşı çıkar. Hatta tasavvufi bir terim olan “keramet”in bazı mutasavvıflarca ulu orta gösterilmesinden bile son derece rahatsız olur. Değil ki uçan Noel Baba’dan rahatsız olmasın, mümkün mü?

Efendim derler ki bir gün Nasreddin Hocanın da bulunduğu bir toplulukta Noel Baba: “Ben öylesine kâmil biriyim ki her gece bu âlemden geçer, göklere uçar, oradan da dünyayı seyrederim” der. Hoca bunun üzerine: “Sen göklerde uçarken hiç yüzüne samur gibi yumuşak bir şey dokunuyor mu?” diye sorar.  Noel Baba da  “evet” deyince Hoca “İşte o yüzüne dokunan şey benim eşeğimin kuyruğudur” cevabını verir.

Noel Baba’nın çözmediği bir mesele olduğunda elfleri yani cinleri ve olağanüstü güçleri olan kırmızı burunlu Rudolph çözer. Büyü yaparak, sihir yaparak… Böylece çocuklarımıza da çözümsüz bir şey olunca büyücülere gidin mesajı verirler bilerek veya bilmeyerek… Oysa Nasreddin Hoca’mız böyle şeylere hep karşı çıkmıştır. Bir gün Hoca’ya bir kadın gelerek kızını şikâyet eder ve sürekli tartıştıklarını söyler ve ondan bir muska yazmasını ister. Hoca da “Hanım biliyorsun ki ben artık çok yaşlandım. Nefesimin gücü kalmadı. En iyisi kızına sen koca bul. O ona muska da yazar nefes de eder. Bir de çocukları oldu mu işi başından aşar. Kızın böylece mum gibi yumuşak, melek gibi sakin olur” der. Büyü yapmaz, muska yazmaz, sihir yapmaz Noel Baba gibi… Olması gereken gerçekleri söyler hayatın içinde hayata dair…

noel baba baca

Noel Baba bir hırsız gibi (güya sürpriz yapacak ya) geceleyin bacalardan eve girer. Ya Avrupalıların evlerinin kapısı yok ya da Noel Baba’nın o kapıları açacak gücü ve anahtarı. Belki de efendi gibi durup kapıyı çalıp açmalarını bekleyecek sabrı ve görgüsü yok. Bizim Nasreddin Hoca’mız gayet kibar ve düşünceli edeblidir. Kimsenin evine hırsız gibi girmez. Kendi evine giren hırsızdan dolayı kendini eleştirenlere de “hırsızın hiç mi suçu yok!” der.

nas8

Elle tutulur ve gözle görülür bir eşeği vardır. Ne rengeyikleri gibi uçar ne yardım eder ne konuşur. Olağanüstü güçleri yoktur eşeğinin. Yeri gelince sahibini o taşır yeri gelir sahibi onu taşır.

kavuklu-hocakukleta

Nasreddin Hoca’mız sarıklıdır. Noel Baba kukuletalı. Bir fark da bu işte… Sarıktan hoşlanmayanlar; kukuletayı sarığa tercih ederek, kukuletalı Noel Baba’nın bedava reklamını yapmaktalar. Hatta Aralık ayında bazıları gazete köşelerinde nöbetleşe Noel Baba yazısı yazarlar. Bir o, yazar bir bu. Üstelik Noel Baba’ya tepki gösterenleri de cahil yerine koyup,  tiye alarak alaylı yazılar da yazarlar… Bunlara da vardır hocamızın bir cevabı:

Hoca merhum, gazeteleri dolaşıp “yahu etmeyin eylemeyin onca sorunlar varken bu Noel Baba’yı fazla abartmayın, yazıktır bu ülkenin çocuklarına der ve anlatır Noel Baba’nın yalanlarını kandırmalarını, emperyalistlerin oyunlarını. Gittiği her yerde ona hiç kimse aç mısın tok musun bu Müslümanların hali nicedir, dünyada açlar var mı diye sormaz. Varsa yoksa kukuletalı Baba… Bir konuşmasında yine gazetecilerden biri sorar Hoca Nasreddin’e: “Hocam, İsa Aleyhisselâm dördüncü kat semada durmaktaymış malumunuz. Çok merak ettim, acaba İsa Aleyhisselâm dördüncü kat semada ne yiyip, ne içiyor?” Hoca’nın tepesi atar ve yakınlarındaki gazetecilerin de duyabileceği bir şekilde, ” Yahu siz ne biçim insanlarsınız? Ben günlerden beri buralarda misafirim, bana nasılsın, aç mısın, susuz musun? Afrika’daki insanlar açlar mı gerçekten? Filistin’de Türkistan’da, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara zulüm yapılmakta… Açbîilaç dolaşmakta Müslümanların bazısı… Siz bunları sormuyorsunuz da ta dördüncü kattaki İsa Aleyhisselâm’ı soruyorsunuz!” diye cevap verir!!!

nasredd

Gazeteci dedim de onu yazan onu anlatan gazeteci ve yazarlar da var bu memlekette… Bunlardan biri de Sayın Ahmet Sandal. Ahmet Sandal’a göre Noel Baba ile Nasreddin Hoca arasında on fark vardır. İşte o farklar:

“Fark:1 Noel Baba çocukları beleşçiliğe alıştırır. Nasreddin Hoca çocukları çalışmaya ve karşılığını vererek almaya çağırır. “Parasını veren düdüğü çalar” der. Fark:2 Noel Baba yeşili sevmez ve çam ağaçlarının düşmanıdır. Nasreddin Hoca ağacın önemine işaret eder ve “bindiğin dalı kesme” der.  Fark:3 Noel Baba hayalcidir. Havada uçan bir geyik ve onun çektiği bir araba çocukları hayalciliğe çağırır. Nasreddin Hoca gerçekçidir. Elle tutulur ve gözle görülür bir eşeği vardır. Fark:4 Noel Baba maddiyatçıdır. Çocukları ıvır zıvır ve yalnızca maddi değeri olan oyuncaklarla kandırmaya çalışır. Nasreddin Hoca maneviyatçıdır. Paraya çevrilmeyecek zenginliklerin peşindedir. Fark:5 Noel Baba karaktersizdir. Kapıdan kovsanız bacadan girer. Nasreddin Hoca şahsiyet sahibidir. Kendisine itibar gösterilmeyen yerde yemeği kürküne yedirir. Fark:6 Noel Baba milliyetsizdir. Avrupa ile Amerika arasında havada uçar gezer. Nasreddin Hoca öz be öz Türk ve Müslümandır. Fark:7 Noel Baba kapitalist tüketim çılgınlığının bir sömürü aracıdır. Nasreddin Hoca insanı düşünmeye çağıran bir tefekkür insanıdır ve güldürürken bile düşündürür. Fark:8 Noel Baba yılda bir ortaya çıkan bir figür ya da yılda bir kez şişirilen balondur. Nasreddin Hoca aramızda dolaşan bir yıldızdır ve büyük bir değerdir. Fark:9 Noel Baba kış günleri ve karanlık gecelerde ortaya çıkar. Bu hâliyle insanda hep soğukluğu ve karanlığı çağrıştırır. Noel Baba insana bir karabasan gibi çöker ve kasavet verir. Nasreddin Hoca ise kırlarda, ovalarda, camilerde, evlerde, şehirlerde ve apaydınlık huzurlu yerlerde karşımıza çıkar. Nasreddin Hoca bu hâliyle insana huzur ve ferahlık verir. Fark:10 Noel Baba babalığını görmediğimiz, sorumluluğu olmayan bir Şam babasıdır. Nasreddin Hoca ise topluma önder konumundaki değerli bir hocadır. “ (http://www.haber46.com/kose-yazisi/10264/noel-Baba-ve-Nasreddin-hoca-arasinda-10-fark.htm-Erişim tarihi: 6 Kasım 2014.)

nas2

Kendisi ile Noel Baba’nın kıyaslandığını gören ve Noel Baba’nın marifetlerini bilen, Nasreddin Hoca, her Aralık ayında yurdumuza muhakkak uğrayan Noel Baba’yı yalnız bırakmaya gönlü elvermez. Torunlarını daha fazla etkilemesin diye Türkiye topraklarından çıkana kadar eşlik eder Noel Baba’ya. Yine bir Aralık ayında Hoca önde Noel Baba arkada gitmektedir. … Hoca önde eşeğiyle giderken Noel Baba da arkasında geyikleri, elfleriyle beraber, yapısı, mizacı gereği yaramazlık yapar, sağa sola hediyeler atar. Bacalardan girmeye kalkışır. Hoca önde olduğundan bunları göremez. Eşekle arkada kalsa da yakışmayacak. Nasreddin Hoca durur, eşekten iner ve eşeğe ters biner. Böylelikle hem önde yürümüş, hem de Noel Baba ve yanındakileri gözaltında bulundurmuş olmaktadır. Bu duruma şaşıran Noel Baba’ya da: “Ne olur ne olmaz, hepiniz gözümün önünde bulunmanız gereklidir” der. Sınırdan Noel Baba’yı uğurlayan Nasreddin Hoca onu kazasız belasız defetmenin ferahlığıyla gökyüzüne bakıp şükreder Allah’a… Sonra heybesinden bir şey çıkarır. Bu içine Müslümanlık-Türklük- -maneviyat-ahlâk-edeb-irfan-ilim-kanaat-kimseye minnet etmeden kimseden bir şey beklemeden çalışma-çalışkan olma- tefekkür- mütevazılık-mutluluk-pozitif bakış-doğruluk-dürüstlük bilinci ve şuuru katılmış mayadır. Bu mayadan kaşık kaşık gökyüzüne atar Müslümanların bilinçlenmesi ve Müslümanca düşünmelerini arzu ederek… Henüz oralarda dönüp duran Noel Baba hohlayarak güler ve: “Hocam ne yapıyorsun?” der. Hoca: “Maya atıyorum Müslümanların dimağlarına!” der. Yine Noel Baba güler müstehzi bir gülüşle…”Yahu hocam, bunca yıldan beri benim yaptığım şeyleri, benim kurduğum düzeni değiştirebileceğini mi sanıyorsun? Boşa uğraşma, O maya tutmaz!” Nasreddin Hoca, Noel Baba’ya kibar bir şekilde dönerek yüksek bir sesle der ki: “YA TUTARSA…”

 FATMA TOKSOY

nas4

  • Bu Yazı Seyyide Dergisi, 2014 yılı Kasım-Aralık, sayı:36, s.s. 20-25, Seyyide Dergisi’nde yayınlanmıştır. 
  • Bu yazı Milli Gazete 2014 yılı ekinde de yayınlanmıştır.

Yazının bütün hakları Fatma Toksoy’a, Seyyide Dergisi’ne  ait olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen alıntılanması durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: